Nền giáo dục Việt Nam cần những bước đột phá trong năm 2008

Hai năm qua, sau khi ông Nguyễn Thiện Nhân lên phụ trách mảng giáo dục, một làn gió mới về cải cách giáo dục, “nói không với tiêu cực”, đã được dấy lên. Đặc biệt, chủ trương 3 không đã đem... Read More

Vua Hàm Nghi – một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày – Phần 2

Toàn quyền Algérie cử bà Marie Jeanne Delorme (1852-1941) – lớn hơn vua Hàm Nghi gần 20 tuổi – làm quản giáo cho ông. Và, có lẽ bà nầy cũng được giao thêm việc theo dõi “người tù chính trị” Hàm... Read More