Clint Eastwoodn – Chàng cao bồi cuối cùng của thế kỷ 20 – Phần 2

Vốn sống của Clint giúp anh rất nhiều trong việc diễn xuất. Lớn lên từ khu lao động Oakland cách không xa Mexico, anh học trường kỹ thuật và thương mại nên rất hiểu vả tôn trông giai cấp lao động,... Read More